ZoekenMaterialen > LOB-materialen

Voor LOB zijn diverse intressante materialen beschikbaar, zoals publicaties, handreikingen, rapporten en artikelen. Het Expertisepunt LOB heeft alle actuele materialen verzameld. Via het linker menu kunt u zoeken of via de selectiecriteria op zoek gaan.
Bent u op zoek naar LOB-opdrachten, LOB-methoden of LOB-praktijkvoorbeelden, kies dan in het menu één van de andere menu-items.
Mis u een publicatie of artikel of bent u van mening dat een specifieke bijdrage niet meer actueel is, laat het ons weten: info@ExpertisepuntLOB.nl

We hebben 153 items voor je gevonden:
Bekijk items: 81 tot 100 (153 totaal)
Notitie FAQ's wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo

Notitie FAQ's wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo

Meer weten, mbo, vmbo, havo, Regelgeving - kaders
In deze notitie zijn de meest gestelde vragen m.b.t. de wet 'Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo' opgenomen. Tags: OCW, toelatingsrecht, vroegtijdige...
Notitie Uitslagbepaling van de nieuwe beroepsgerichte programma's - Nieuw vmbo

Notitie Uitslagbepaling van de nieuwe beroepsgerichte programma's - Nieuw vmbo

Meer weten, vmbo, Regelgeving - kaders
In deze notitie van Nieuw vmbo wordt uitleg gegeven over de uitslagbepaling van de nieuwe beroepsgerichte programma’s vanaf invoering nieuwe examenprogramma’s 1 augustus 2016...
Opbrengsten LOB Gelijke Kansen

Opbrengsten LOB Gelijke Kansen

LOB in uitvoering, Professionaliseren, Samenwerking, Meer weten, Aan de slag, Inspiratie, mbo
Om de opgedane kennis en opbrengsten uit het project LOB Gelijke Kansen te delen, is dit opbrengstenoverzicht samengesteld. Het brengt ervaringen en kennis bij elkaar op één plek....
Opleidingenoverzicht voor opleiden loopbaanprofessionals

Opleidingenoverzicht voor opleiden loopbaanprofessionals

Professionaliseren, Meer weten, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo
In 2015 en 2016 heeft Euroguidance Nederland een verkenning uitgevoerd naar relevante opleidingen voor loopbaanprofessionals. Het gaat hierbij om initiële en een selectie van...
Overzicht 'Een dozijn aan opbrengsten' - VO-raad

Overzicht 'Een dozijn aan opbrengsten' - VO-raad

vmbo, havo, vwo, Aan de slag, LOB in uitvoering
Een dozijn aan opbrengsten is een verzameling van een dozijn producten die het Project Stimulering LOB in de vijf jaar mede heeft ontwikkeld en die veelvuldig zijn gebruikt....
Praktijkvoorbeeld  Plusdocument

Praktijkvoorbeeld Plusdocument

LOB in uitvoering, Inspiratie, vmbo
In dit document leggen veertien scholen in een portretserie uit hoe ze het plusdocument hebben aangepakt aan de hand van negen aspecten. Ook interessant: wegwijzer...
Praktijkvoorbeelden Ouderbetrokkenheid bij LOB

Praktijkvoorbeelden Ouderbetrokkenheid bij LOB

Ouderbetrokkenheid, Inspiratie, havo, vwo, vmbo
Het project Stimulering LOB is op zoek gegaan naar inspirerende voorbeelden van ouderbetrokkenheid bij LOB. Wij zijn uitgekomen bij negen scholen die elk op een eigen manier ouders...
Profielkeuze Biologie - Fontys Hogescholen i.s.m. Dongemond College

Profielkeuze Biologie - Fontys Hogescholen i.s.m. Dongemond College

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, havo, vwo
Dit arrangement Biologie en LOB bestaat uit een lessenserie die leerlingen helpt bij het maken van een profielkeuze. Via opdrachten krijgt de leerling inzicht in de beroepen die...
Profielkeuze Duurzaamheid en LOB - Fontys Hogescholen i.s.m. het Bisschop Bekers college

Profielkeuze Duurzaamheid en LOB - Fontys Hogescholen i.s.m. het Bisschop Bekers college

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, havo, vwo
Deze lessenserie bestaat uit een drietal lessen geschikt voor leerlingen in het derde leerjaar van havo/vwo.. Het maken van de opdrachten maakt de leerlingen bewust(er) van het feit...
Profielkeuze Economie - Fontys Hogescholen i.s.m. het Lyceum Bisschop Bekkers

Profielkeuze Economie - Fontys Hogescholen i.s.m. het Lyceum Bisschop Bekkers

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, havo, vwo
Deze lessenserie bestaat uit een viertal economielessen waarin expliciet aandacht wordt besteed aan de verschillen tussen de vakken economie en management & organisatie (M&O),...
Projectplan Expertisepunt LOB VO-MBO - VO-raad en MBO Raad

Projectplan Expertisepunt LOB VO-MBO - VO-raad en MBO Raad

vmbo, havo, vwo, mbo, Meer weten
De VO-raad en MBO Raad willen vo- en mbo-scholen faciliteren bij het realiseren van goede loopbaanbegeleiding, in een loopbaangerichte leeromgeving, voor jongeren. De tijd die...
Publicatie De Brug, de overgang van vmbo naar mbo in beeld

Publicatie De Brug, de overgang van vmbo naar mbo in beeld

LOB in uitvoering, Doorstromen, Inspiratie, mbo, vmbo
Het is geen gemakkelijke fase voor veel leerlingen in het vmbo, wanneer ze hun keuze voor de vervolgopleiding op het mbo moeten maken. In deze publicatie wordt ingegaan op de...
Publicatie De inrichting van een doorlopende leer- en begeleidingslijn vmbo-mbo

Publicatie De inrichting van een doorlopende leer- en begeleidingslijn vmbo-mbo

Visie en beleid, Samenwerking, Doorstromen, Inspiratie, vmbo, mbo
De ontwikkeling van loopbaancompetenties en de arbeidsidentiteit houdt niet op met het behalen van het vmbo-diploma of begint opnieuw bij de start op het mbo. Het is een doorlopend...
Publicatie De loopbaan als reis

Publicatie De loopbaan als reis

LOB in uitvoering, Aan de slag, havo, mbo, hbo
Studenten staan (steeds) voor moeilijke keuzes omtrent hun loopbaan – welke studie of vakken kiezen ze, wat voor werk willen ze doen? De vraag is hoe zij hun weg vinden in (voor hen)...
Publicatie De loopbaan als reis - Kaart van de loopbaanrealisatie

Publicatie De loopbaan als reis - Kaart van de loopbaanrealisatie

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, havo, mbo, hbo
Dit document bevat een afbeelding van de kaart van de loopbaanrealisatie. Deze kaart is een metafoor voor een visie op loopbaanleren als reis. In gesprekken kan de Kaart gebruikt...
Publicatie De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

Publicatie De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

LOB in uitvoering, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo
Om goed te kunnen functioneren in beroep en maatschappij heb je als jongere tegenwoordig andere vaardigheden nodig dan pakweg twintig jaar geleden. Natuurlijk, ict-vaardigheden. Maar...
Publicatie Draaiboek van 3 activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo

Publicatie Draaiboek van 3 activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, vmbo, mbo
Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo op het gebied van LOB in de praktijk brengt? ROC Nijmegen, Helicon MBO Nijmegen, ROC Tilburg en het Kandinsky College in Nijmegen...
Publicatie Format implementatieplan LOB

Publicatie Format implementatieplan LOB

Visie en beleid, Aan de slag, vmbo, havo, vwo
Deze publicatie biedt een format voor het opstellen van een implementatieplan LOB. Ook interessant: visie, beleid en kwaliteitsborging Tags: visie en beleid, vormgeving...
Publicatie Het Excellentiemodel - Platform Bètatechniek

Publicatie Het Excellentiemodel - Platform Bètatechniek

LOB in uitvoering, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo
In deze publicatie 'Het excellentiemodel, jongeren over uitblinken' leest u hoe jongeren zelf denken over excelleren in het onderwijs? Deze publicatie is bedoeld voor alle...
Publicatie Het kwalificatiedossier van de docent mbo

Publicatie Het kwalificatiedossier van de docent mbo

Meer weten, Inspiratie, Professionaliseren, mbo
Dit document geeft een beschrijving van de taken en de deeltaken van de docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook komt aan de orde welke kennis en vaardigheden de mbo-docent...


Bekijk items: 81 tot 100 (153 totaal)