ZoekenMaterialen > LOB-materialen

Voor LOB zijn diverse intressante materialen beschikbaar, zoals publicaties, handreikingen, rapporten en artikelen. Het Expertisepunt LOB heeft alle actuele materialen verzameld. Via het linker menu kunt u zoeken of via de selectiecriteria op zoek gaan.
Bent u op zoek naar LOB-opdrachten, LOB-methoden of LOB-praktijkvoorbeelden, kies dan in het menu één van de andere menu-items.
Mis u een publicatie of artikel of bent u van mening dat een specifieke bijdrage niet meer actueel is, laat het ons weten: info@ExpertisepuntLOB.nl

We hebben 182 items voor je gevonden:
Bekijk items: 41 tot 60 (182 totaal)
LOB GK - Identificatie Nederland

LOB GK - Identificatie Nederland

Inspiratie, mbo
In Nederland staat de nationale identiteit sinds enige jaren weer prominent op de publieke, politieke en wetenschappelijke agenda. Dit rapport laat zien dat identiteit geen kwestie...
LOB GK - Kamerbrief aanpak jeugdwerkloosheid

LOB GK - Kamerbrief aanpak jeugdwerkloosheid

Regelgeving - kaders, Meer weten, mbo
Kamerbrief aanpak jeugdwerkloosheid. Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, kamerbrief, aanpak jeugdwerkloosheid
LOB GK - Kamerbrief Actieplan Gelijke Kansen in het onderwijs

LOB GK - Kamerbrief Actieplan Gelijke Kansen in het onderwijs

Regelgeving - kaders, Meer weten, mbo
Kamerbrief Actieplan Gelijke Kansen in het onderwijs. Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, kamerbrief, actieplan Gelijke Kansen
LOB GK - Kamerbrief over LOB

LOB GK - Kamerbrief over LOB

Regelgeving - kaders, Meer weten, mbo
Kamerbrief over loopbaanorïentatie en -begeleiding. Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, kamerbrief, LOB, loopbaanoriëntatie- en begeleiding...
LOB GK - Kamerbrief rapport Gelijke Kansen alliantie

LOB GK - Kamerbrief rapport Gelijke Kansen alliantie

Regelgeving - kaders, Meer weten, mbo
Kamerbrief rapport Gelijke Kansen alliantie. Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, kamerbrief, Gelijke Kansen Alliantie
LOB GK - Kamerbrief veroordeeld tot geen baan

LOB GK - Kamerbrief veroordeeld tot geen baan

Regelgeving - kaders, Meer weten, mbo
Kamerbrief Veroordeeld tot geen baan. Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, kamerbrief, Veroordeeld tot geen baan, arbeidsmarktperspectief,...
LOB GK - Kledingvoorschriften op het werk, mag je een hoofddoek verbieden?

LOB GK - Kledingvoorschriften op het werk, mag je een hoofddoek verbieden?

Regelgeving - kaders, Meer weten, mbo
In deze notitie worden de ‘hoofddoek-uitspraken’ van het Hof van Justitie van de EU vertaald naar de Nederlandse praktijk. De uitspraken zijn ingewikkeld en worden daardoor snel...
LOB GK - Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst

LOB GK - Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst

Inspiratie, mbo
In dit magazine presenteren de samenwerkende inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd de resultaten van twee jaar onderzoek in de gemeenten...
LOB GK - Publicatie Ondersteuningstraject loopbaangerichte intake CityDeal

LOB GK - Publicatie Ondersteuningstraject loopbaangerichte intake CityDeal

LOB in uitvoering, Inspiratie, mbo
Een van de hoofddoelen van het City Deal-programma is het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid, in het bijzonder bij migrantenjongen. Een belangrijke vraag is hoe een...
LOB GK - Rapport Perspectief 23-plus, KBA

LOB GK - Rapport Perspectief 23-plus, KBA

Meer weten, mbo
Dit onderzoek, dat is uitgevoerd door KBA Nijmegen en Selle van der Woude, geeft inzicht in de problemen en kansen die er liggen voor de 23-plussers, maar is vooral een wak e-up...
LOB GK - Staat van het Onderwijs, hoofdstuk 1

LOB GK - Staat van het Onderwijs, hoofdstuk 1

Inspiratie, mbo
In dit rapport lees je de staat van het onderwijs m.b.t. - Onderwijsniveau leerlingen en studenten - Onderwijskansen en segregatie - Kwaliteitszorg, autonomie en sturing...
LOB GK - Stand van zaken LOB en Burgerschapsonderwijs mbo

LOB GK - Stand van zaken LOB en Burgerschapsonderwijs mbo

Meer weten, mbo
Dit rapport bevat een beschrijving van de resultaten van een onderzoek naar de stand van zaken van Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB) en burgerschapsonderwijs in het mbo. De...
LOB GK - Twee werelden, twee werkelijkheden, hoe ga je daar als docent mee om?

LOB GK - Twee werelden, twee werkelijkheden, hoe ga je daar als docent mee om?

Inspiratie, mbo
Hoewel veel Nederlanders tevreden zijn met hun persoonlijke leven, maken steeds meer mensen zich zorgen over spanningen in de samenleving. In één wijk en op één school kunnen twee...
LOB GK - Verkenning 'De leerling centraal?'

LOB GK - Verkenning 'De leerling centraal?'

Inspiratie, mbo
Het pleidooi om de leerling centraal te stellen in het onderwijs, is niet nieuw. Het onderwijs zou meer moeten aansluiten bij de behoeften van individuele leerlingen. De...
LOB GK - Voorstudie werknemerscompetenties van jongeren met een migratieachtergrond

LOB GK - Voorstudie werknemerscompetenties van jongeren met een migratieachtergrond

Inspiratie, mbo
Dit is een voorstudie, waarbij de focus ligt op een aantal voorliggende vragen over werknemerscompetenties en -skills van jongeren met een migratieachtergrond. Tags: LOB en...
LOB GK - Waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt

LOB GK - Waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt

Inspiratie, mbo
Deze studie beantwoordt twee onderzoeksvragen: 1. Doen jongeren met een startkwalificatie het beter op de arbeidsmarkt: ja. 2. Vallen jongeren die al een startkwalificatie hebben...
LOB GK - Wat is bekend over discriminatie van mbo-studenten bij toegang tot de stagemarkt

LOB GK - Wat is bekend over discriminatie van mbo-studenten bij toegang tot de stagemarkt

Inspiratie, mbo
Het opdoen van werkervaring via een stage is een onlosmakelijk onderdeel van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Naast het feit dat de stage fungeert als een kennismaking met de...
LOB GK -Feiten en cijfers: leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond

LOB GK -Feiten en cijfers: leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond

Inspiratie, mbo
In deze Feiten & Cijfers geeft Kennisplatform Integratie & Samenleving met behulp van vier indicatoren aan hoe het staat met de leefomstandigheden van kinderen met een...
LOB GK: Infosheet ‘Bezorgdheid en Veerkracht: Nederlanders over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving’

LOB GK: Infosheet ‘Bezorgdheid en Veerkracht: Nederlanders over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving’

Inspiratie, mbo
Deze informatie komt uit het onderzoek ‘Bezorgdheid en Veerkracht: Nederlanders over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving’. Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke...
LOB GK: Jongeren over polarisatie

LOB GK: Jongeren over polarisatie

Inspiratie, mbo
Polarisatie vormt een belangrijke voedingsbodem voor verdere vormen van radicalisme of extremisme. Om goed met deze voedingsbodem om te gaan, is het van belang om een beeld te...


Bekijk items: 41 tot 60 (182 totaal)