Wegwijzer Loopbaangerichte leeromgeving

Wegwijzer, Visie en beleid, Meer weten, vmbo, havo, vwo, mbo, Regelgeving - kaders

In welke leeromgeving kunnen jongeren leren om loopbaankeuzes te maken? En welke keuzes kan een school maken bij het inrichten van een Loopbaangerichte leeromgeving? Om LOB tot zijn recht te laten komen is een Loopbaangerichte leeromgeving nodig.
In deze wegwijzer lees je wat een Loopbaangerichte leeromgeving in houdt en de keuzes die de school hierin kan maken.

Ook interessant: infographic LOB-leeromgeving

Tags: wegwijzer, loopbaankeuze, kiezen, keuzemomenten, profielkeuze, doorstroom, loopbaancompetenties, loopbaangesprek, Marinka Kuijpers, reflectie, reflectiegesprek, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing, netwerken, LOB-leeromgeving, loopbaangerichte leeromgeving


Download PDF document (857 KB)


BestandenGrootte
digi_wegwijzer_loopbaangerichte_leeromgeving_los.pdf857 KB


Wegwijzer Loopbaangerichte leeromgeving