Wegwijzer Loopbaancompetenties

Wegwijzer, Meer weten, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo, Regelgeving - kaders

Loopbaancompetenties; wat zijn het en waarvoor dienen ze eigenlijk? Is het inzetten ervan een doel of een middel? En wanneer heeft de jongere in het kader van LOB voldoende competenties verworven? Deze wegwijzer geeft hier meer duidelijkheid over.

Ook interessant: infographic LOB-leeromgeving

Tags: wegwijzer, loopbaancompetenties, loopbaangesprek, Marinka Kuijpers, reflectie, reflectiegesprek, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing, netwerken, LOB-leeromgeving, loopbaangerichte leeromgeving


Download PDF document (920 KB)


BestandenGrootte
digi_wegwijzer_loopbaancompetenties_los.pdf918 KB


Wegwijzer Loopbaancompetenties