Wegwijzer loopbaangesprek voorbeeldvragen

Wegwijzer, LOB in uitvoering, Aan de slag, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo

In het document voorbeeldvragen loopbaangesprek zijn richtvragen opgenomen die als leidraad bij het loopgesprek kunnen worden gebruikt. Het is van belang dat deze richtvragen vertaald worden naar de gesprekssituatie en daarmee aansluiten bij de situatie en de jongere.

Ook interessant: wegwijzer loopbaangesprek

Tags: wegwijzer, loopbaangesprek, wegwijzer loopbaangesprek, reflectiegesprek, lob-gesprek, reflectie, loopbaangericht, richtvragen, leidraad, gesprek met jongeren, mentorgesprek


Download PDF document (463 KB)


Wegwijzer loopbaangesprek voorbeeldvragen