Monitor LOB managementrapportage startmeting

Meer weten, Visie en beleid, LOB in uitvoering, vmbo, havo, vwo, mbo

Managementrapportage Startmeting Monitor LOB voor vo en mbo, voorjaar 2018.

Tags: monitor, monitor LOB, startmonitor, AO Consult, kwaliteitsagenda, ambitieagenda, wet- en regelgeving
 


Download PDF document (339 KB)


Monitor LOB managementrapportage startmeting