LOB taken scan

Formulieren/checklists, Handleiding/handreiking/toolkit, Vo, Mbo, Inrichting eigen onderwijs

Dit document is een gespreksinstrument waarmee een school-, opleidings- of onderwijsteam samen kan inventariseren, bespreken en evalueren op welke wijze de verschillende taken van LOB  worden uitgevoerd.
 


Download Excel workbook (160 KB)


LOB taken scan