LOB GK - Voorstudie werknemerscompetenties van jongeren met een migratieachtergrond

Inspiratie, mbo

Dit is een voorstudie, waarbij de focus ligt op een aantal voorliggende vragen over werknemerscompetenties en -skills van jongeren met een migratieachtergrond.

Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, onderzoek, kwetsbare jongeren, migratieacthergrond, werknemerscompetenties, skills


Download PDF document (805 KB)


LOB GK - Voorstudie werknemerscompetenties van jongeren met een migratieachtergrond