LOB GK: Vertrouwen jongeren in politie, onderwijs en politiek

Inspiratie, mbo

Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in de instituties binnen de Nederlandse samenleving, zoals de politie, het onderwijs en de politiek. Dit vertrouwen kan immers zorgen dat jongeren meer betrokkenheid tonen en meer gaan meedoen in de maatschappij. Eerder onderzoek laat zien dat mensen met een migratieachtergrond soms minder vertrouwen hebben in de Nederlandse instituties. Dit is zorgwekkend ― zeker gezien de sociaalculturele afstand en kwetsbaardere positie die (jongeren uit) migrantengroepen innemen in de samenleving.
In dit onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) gaan we na in hoeverre jongeren instituties vertrouwen en welke factoren het vertrouwen van jongeren in instituties beïnvloeden.

Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, onderzoek, kwetsbare jongeren, migratieachtergrond


Download PDF document (3.7 MB)


LOB GK: Vertrouwen jongeren in politie, onderwijs en politiek