LOB GK - Verkenning 'De leerling centraal?'

Inspiratie, mbo

Het pleidooi om de leerling centraal te stellen in het onderwijs, is niet nieuw. Het onderwijs zou meer moeten aansluiten bij de behoeften van individuele leerlingen. De bewindslieden van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben de Onderwijsraad verzocht te adviseren over dit onderwerp. De raad heeft zich in deze verkenning gebogen over de hoofdvraag: Wat betekent het om de leerling meer centraal te stellen in het onderwijs en waar ontmoet deze ambitie grenzen?

Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, onderzoek, kwetsbare jongeren


Download PDF document (632 KB)


LOB GK - Verkenning 'De leerling centraal?'