LOB GK - Rapport Perspectief 23-plus, KBA

Meer weten, mbo

Dit onderzoek, dat is uitgevoerd door KBA Nijmegen en Selle van der Woude, geeft
inzicht in de problemen en kansen die er liggen voor de 23-plussers, maar is vooral
een wak e-up call voor alle betrokkenen om de aandacht juist ook op deze groep jonge mensen te richten.

Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, onderzoek, kwetsbare jongeren, 23 plussers


Download PDF document (343 KB)


LOB GK - Rapport Perspectief 23-plus, KBA