LOB GK: Mbo en de stagemarkt: wat is de rol van discriminatie

Inspiratie, mbo

De afgelopen jaren is via verschillende onderzoeken vastgesteld dat studenten met een niet-westerse achtergrond meer moeite moeten doen om een stageplaats te vinden dan autochtone studenten. De vraag is in hoeverre dit verband houdt met discriminatie. En zo ja, hoe daar in de praktijk van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op wordt gereageerd. Om meer inzicht te krijgen van de rol van discriminatie bij de moeizame zoektocht van studenten met een niet-westerse achtergrond naar een stage, voerde Kennisplatform Integratie & Samenleving een verkenning uit.

Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, onderzoek, kwetsbare jongeren, migratieachtergrond, stagemarktdiscriminatie


Download PDF document (263 KB)


LOB GK: Mbo en de stagemarkt: wat is de rol van discriminatie