LOB GK - Hoe de straat de school binnen dringt

Inspiratie, mbo

Denken vanuit de pedagogische driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur.

Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, arbeidsmarktperspectief, straatcultuur, pedagogische driehoek


Download PDF document (642 KB)


LOB GK - Hoe de straat de school binnen dringt