LOB-curriculumplanner

LOB in uitvoering, Aan de slag, vmbo, havo, vwo, mbo

Een LOB-programma bestaat uit diverse onderdelen: LOB-activiteiten, loopbaangesprekken, ouderactiviteiten en het vastleggen in het LOB-document. Een LOB-programma is cyclisch opgebouwd, dat wil zeggen dat de jongere na elke activiteit terugkijkt (reflecteert) op wat hij/zij heeft ervaren en wat de vervolgstap is en dit vastlegt. Het programma leidt ertoe dat de jongere (loopbaan)keuzes leert maken. 'Hoe' het LOB-programma wordt uitgevoerd, is aan de school. De LOB-curriculumplanner kan hierbij ondersteunen. De LOB-curriculumplanner is een gespreksinstrument om in vier stappen een doorlopend en samenhangend LOB-programma voor de eigen school of opleiding vorm te geven.

Ook interessant: LOB-leeromgeving

Tags: LOB-programma, LOB-activiteiten, LOB-cyclus, kiezen, loopbaankeuzes, keuzemomenten, vormgeving LOB


Download Word document (769 KB)


BestandenGrootte
lob-curriculumplanner_def_23-04-2019.pdf364 KB


LOB-curriculumplanner