Kwaliteitsborging LOB en Burgerschap

Visie en beleid, Aan de slag, mbo

Voor u ligt een servicedocument dat u kunt inzetten voor het borgen van de kwaliteit van LOB en Burgerschap. Het advies is om de dialoog te voeren tussen betrokkenen. Ga in gesprek met alle betrokkenen bij LOB en Burgerschap: studenten, docenten, SLB’er’s, beleidsmakers, SLB-coördinatoren, directeuren, managers, kwaliteitszorgmedewerkers en stagebegeleiders in de bedrijven over de visie op LOB en Burgerschap, over hoe deze vorm wordt gegeven en welke effecten het heeft.

Om de kwaliteit van deze dialoog te bevorderen, is er aan de hand van de pdca-cyclus een gespreksleidraad opgesteld. Als suggestie worden een aantal vragen gegeven die u tijdens deze gesprekken kunt stellen. Daarbij wordt benadrukt om deze gespreksleidraad niet als afvinklijst te
gaan gebruiken maar als mogelijke input voor de dialoog. U bepaalt welke vragen relevant zijn
voor het gesprek met déze betrokkene, op úw school, in úw situatie.

Tags: loopbaan en burgerschap, kwaliteitsborging, borging LOB, pdca-cyclus, burgerschap


Download PDF document (392 KB)


Kwaliteitsborging LOB en Burgerschap