Kwaliteitsagenda LOB vo

Regelgeving - kaders, Visie en beleid, Meer weten, vmbo

Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben het LAKS, de NVS-NVL, de VvSL en de VO-raad, gesteund door het ministerie van OCW, een kwaliteitsagenda LOB opgesteld.
We beschrijven in deze agenda een sluitende aanpak: van visie en beleid naar concrete activiteiten en systematische kwaliteitsbewaking. Het bovensectoraal Expertisepunt LOB ondersteunt scholen in deze aanpak door het delen van bewezen praktijkvoorbeelden, instrumenten en kennis op het gebied van LOB.

Tags: gespreksagenda LOB, laks, ocw, nvs-nvl, vvsl, verankering LOB, integraal LOB, borging LOB, kwaliteitsborging, kwaliteitsbewaking


Download PDF document (541 KB)


Kwaliteitsagenda LOB vo