LOB GK: Jongeren over polarisatie

Inspiratie, mbo

Polarisatie vormt een belangrijke voedingsbodem voor verdere vormen van radicalisme of extremisme. Om goed met deze voedingsbodem om te gaan, is het van belang om een beeld te krijgen van de oorzaken van polarisatie. In dit rapport zijn de bevindingen van het onderzoek naar polarisatie in de samenleving vanuit de beleving van jongeren beschreven. Het is belangrijk om de ervaringen en de gevoelens van jongeren aan te horen om zo een beeld te geven van de oorzaken van polarisatie volgens jongeren. Aan de hand van de verhalen van jongeren zijn aanbevelingen geformuleerd voor professionals, organisaties, gemeenten en de Rijksoverheid.

Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, onderzoek, kwetsbare jongeren, vso, praktijkschool, polarisatie


Download PDF document (2.3 MB)


LOB GK: Jongeren over polarisatie