LOB GK - Identificatie Nederland

Inspiratie, mbo

In Nederland staat de nationale identiteit sinds enige jaren weer prominent op de publieke, politieke en wetenschappelijke agenda. Dit rapport laat zien dat identiteit geen kwestie is van kiezen maar van delen, en dat niet zozeer sprake is van een integratieprobleem maar van een samenlevingsprobleem, een probleem dat onder invloed staat van alle bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen.

Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, integratieprobleem


Download PDF document (4.1 MB)


LOB GK - Identificatie Nederland