Handreiking Plusdocument

Regelgeving - kaders, Meer weten, vmbo

Deze handreiking gaat in op het doel en de uitgangspunten van het plusdocument die in overleg met scholen zijn opgesteld. We beschrijven de keuzes waar u als schoolleider voor staat bij de invoering en er komen praktische tips voor de uitwerking aan bod, gebaseerd op de ervaring van de ambassadeurscholen.

Ook interessant: Infographic samenhang LOB-documenten, wegwijzer loopbaandossier, wegwijzer doorstroomdossier

Tags: LOB-documenten, wegwijzer, plusdocument, examenprogramma vo, schoolloopbaan, vo-sectorakkoord, doorstroom vo-mbo, doorstroom vmbo-mbo


Download PDF document (2.1 MB)


Handreiking Plusdocument