Handreiking LOB vmbo-TL

Regelgeving - kaders, LOB in uitvoering, Visie en beleid, Meer weten, vmbo

Deze handreiking is bedoeld als hulp bij de vertaling van het examenprogramma LOB naar een onderwijsprogramma. De handreiking biedt informatie en voorbeelden. De doelen die in het examenprogramma met betrekking tot LOB staan zijn bindend en daaraan moeten leerlingen voldoen. Scholen bepalen zelf hoe deze doelen bereikt worden en hoe zij LOB vormgeven in hun visie en onderwijs.

Tags: Handreiking, handreiking LOB, LOB in het vmbo-tl, wat is LOB, examenprogramma, vormgeving LOB, vmbo-tl


Download PDF document (648 KB)


Handreiking LOB vmbo-TL