Handreiking LOB vmbo

Regelgeving - kaders, Visie en beleid, LOB in uitvoering, Meer weten, vmbo

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel om van het examenprogramma LOB een onderwijsprogramma te maken. De handreiking biedt informatie en voorbeelden. De doelen die in de beroepsgerichte examenprogramma’s staan zijn wel bindend en daaraan moeten leerlingen voldoen. Scholen bepalen zelf hoe deze doelen bereikt worden en hoe zij LOB vormgeven in hun visie en onderwijs.

Tags: Handreiking, handreiking LOB, LOB in het vmbo, wat is LOB, examenprogramma, vormgeving LOB


Download PDF document (168 KB)


Handreiking LOB vmbo