Handreiking gebruik van doorstroomdata

Doorstromen, Meer weten, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo, Visie en beleid

Eén van de kerntaken van het voortgezet onderwijs is ervoor te zorgen dat leerlingen op een passende plek terechtkomen in het vervolgonderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs bereiden leerlingen daarom zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs. Maar als de leerlingen eenmaal de overstap gemaakt hebben naar het vervolgonderwijs, zijn zij vaak uit beeld. Daarom zijn er steeds meer scholen die doorstroomdata gebruiken om zicht te houden op hoe het hun leerlingen vergaat in het vervolgonderwijs. Deze doorstroomdata bieden scholen veel nuttige informatie, die zij kunnen gebruiken om de doorstroom van leerlingennaar het vervolgonderwijs verder te versoepelen. Deze handreiking biedt hierbij ondersteuning.

Tags: doorstroomgegevens, doorstroomcijfers, doorstroominformatie, doorstroom, alumnibeleid, visie en beleid, stappenplan benutten van doorstroomcijfers voor LOB


Download PDF document (6.8 MB)


Handreiking gebruik van doorstroomdata