LOB GK - Stand van zaken LOB en Burgerschapsonderwijs mbo

Meer weten, mbo

Dit rapport bevat een beschrijving van de resultaten van een onderzoek naar de stand van zaken van Loopbaanoriƫntatie en -Begeleiding (LOB) en burgerschapsonderwijs in het mbo. De aanleiding van dit onderzoek is de motie Rog van juni 2015, waarin werd verzocht om te kijken naar mogelijkheden voor bevoegdheidseisen voor docenten burgerschap en naar mogelijkheden om burgerschapsvorming in het mbo minder vrijblijvend te maken.

Ook interessant: Flyer raakvlakken LOB en burgerschap

Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, onderzoek, LOB en burgerschapsonderwijs, burgerschap, burgerschapsvorming


Download PDF document (955 KB)


LOB GK - Stand van zaken LOB en Burgerschapsonderwijs mbo