Ambitie-agenda LOB mbo

Regelgeving - kaders, Visie en beleid, Meer weten, mbo

Om mbo-scholen te ondersteunen bij de verankering van LOB in hun onderwijsbeleid, hebben JOB en de MBO Raad - gesteund door het ministerie van OCW - deze ambitie-agenda opgesteld. Het kan ook dienen als een gespreksagenda die door mbo-scholen wordt gebruikt bij het vormgeven van LOB-beleid en in gesprek te gaan met de studentenraad.

Tags: gespreksagenda LOB, job, ocw, verankering LOB, integraal LOB, borging LOB, kwaliteitsborging


Download PDF document (255 KB)


Ambitie-agenda LOB mbo