Wegwijzer Doorstroomdossier

Wegwijzer, Visie en beleid, Professionaliseren, Doorstromen, Meer weten, vmbo, havo, mbo, Regelgeving - kaders

Een doorstroomdossier is feitelijk een afspraak tussen scholen over de wijze waarop zij de warme onverdracht van een jongere van de ene naar de andere school ondersteunen. Deze afspraak kan bijdragen aan een soepele overgang van de leerling van het vo naar het mbo en bijdragen aan een doorlopen LOB-leerlijn.
Lees meer in deze wegwijzer.

Ook interessant: Infographic samenhang LOB-documenten, wegwijzer loopbaandossier, wegwijzer plusdocument

Tags: LOB-documenten, wegwijzer, doorstroomdossier, schoolloopbaan, vo-sectorakkoord, doorstroom vo-mbo, doorstroom vmbo-mbo
.


Download PDF document (666 KB)


Wegwijzer Doorstroomdossier