LOB GK - Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst

Inspiratie, mbo

In dit magazine presenteren de samenwerkende inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd de resultaten van twee jaar onderzoek in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Den Haag en Smallingerland naar de hulp die kwetsbare jongeren krijgen bij het vinden van hun plek in de maatschappij. De inspecties hebben specifiek gekeken naar jongeren die Justitiële Jeugdinrichtingen en JeugdzorgPlus-instellingen verlaten en weer terug gaan naar hun oude gemeente of zich vestigen in een nieuwe gemeente.

Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal, onderzoek, kwetsbare jongeren


Download PDF document (3.6 MB)


LOB GK - Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst