Handreiking van mbo naar hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Regelgeving - kaders, Inspiratie, mbo, hbo

Voor studenten met een ondersteunings-behoefte uit het mbo kan de stap naar het hbo groot zijn. Voor een goede studiekeuze, een goede overgang en het succesvol doorlopen van de studie is het tijdig vinden van de juiste personen en voorzieningen cruciaal. Zowel het mbo als hbo hebben hier een rol te vervullen.

Tags: doorstroom mbo-hbo, mbo-hbo, studiekeuze, studenten met ondersteuningsbehoefte


Download PDF document (164 KB)


Handreiking van mbo naar hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte