Handreiking ouders en LOB - City Deal project preventie jeugdwerkeloosheid migrantenjongeren

Ouderbetrokkenheid, Meer weten, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo

Deze handreiking geeft praktische handvatten voor scholen die de samenwerking met ouders over de begeleiding van de loopbaanontwikkeling van de leerlingen willen verbeteren. De handreiking is bedoeld ter inspiratie van scholen die de samenwerking met ouders meer loopbaangericht willen maken. Het voorbeeldmateriaal is gebaseerd op de activiteiten zoals deze op de deelnemende scholen hebben plaatsgevonden. Uiteraard is het nadrukkelijk de bedoeling dat scholen die hiermee willen werken hieraan een invulling geven die past bij het eigen inzicht, populatie en situatie.

Tags: Gelijke Kansen, aanpak jeugdwerkloosheid, Citydeal, City Deal, handreiking, OCW, SZW, ouderbetrokkenheid, ouders, onderzoek, ouders betrekken bij LOB


Download PDF document (3.3 MB)


Handreiking ouders en LOB - City Deal project preventie jeugdwerkeloosheid migrantenjongeren