Publicatie De inrichting van een doorlopende leer- en begeleidingslijn vmbo-mbo

Visie en beleid, Samenwerking, Doorstromen, Inspiratie, vmbo, mbo

De ontwikkeling van loopbaancompetenties en de arbeidsidentiteit houdt niet op met het behalen van het vmbo-diploma of begint opnieuw bij de start op het mbo. Het is een doorlopend proces waarbij jongeren telkens in een nieuwe fase terechtkomen. Daarom is het zaak om ook voor loopbaanleren een gezamenlijke ontwikkelings- en begeleidingslijn in te richten. Deze publicatie helpt daarbij.

Tags: doorstroom, vmbo-mbo, doorstroom vmbo-mbo, doorlopende leerlijn, doorstroomdossier, plusdocument, loopbaandossier, LOB-proces, LOB-programma


Download PDF document (1.3 MB)


Publicatie De inrichting van een doorlopende leer- en begeleidingslijn vmbo-mbo