Checklist voor de opzet van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn vmbo-mbo - MBO Raad

LOB in uitvoering, Doorstromen, Samenwerking, Inspiratie, vmbo, mbo

Met deze checklist kunnen vmbo en mbo nagaan waar ze staan bij de realisatie van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn. Uiteraard kan deze checklist ook worden gebruikt om met elkaar vast te stellen waar in de samenwerking naartoe wordt gewerkt.

Tags: doorlopende leerlijn, doorlopende begeleidingslijn, doorstroom vmbo-mbo, vmbo-mbo, samenwerking


Download PDF document (755 KB)


Checklist voor de opzet van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn vmbo-mbo - MBO Raad