Publicatie Ouders betrekken bij de loopbaanontwikkeling van hun kind

Ouderbetrokkenheid, Inspiratie, mbo

Deze publicatie concentreert zich specifiek op ouderbetrokkenheid bij LOB in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Diverse onderzoeken en praktijkvoorbeelden laten zien dat er – ondanks de wat hogere leeftijd van de studenten –
ook binnen het mbo kansen liggen voor een betere samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals op dit gebied. Deze publicatie geeft een overzicht van het beschikbare onderzoek en maakt inzichtelijk wat wel en niet bekend is over de rol van ouders bij LOB . Aanvullend zijn voorbeelden en richtlijnen voor het (verder) stimuleren van ouderbetrokkenheid opgenomen.

Tags: ouderbetrokkenheid, ouders en LOB, samenwerking met ouders, rol van de ouders


Download PDF document (7.6 MB)


Publicatie Ouders betrekken bij de loopbaanontwikkeling van hun kind