Brief OCW Inwerkingtreding Wet invoering associate degree-opleiding

LOB in uitvoering, Doorstromen, Meer weten, mbo, hbo, Regelgeving - kaders

Op 1 januari 2018 treedt de Wet invoering associate degree-opleiding in werking. Hiermee krijgt de associate degree-opleiding, naast de bachelor- en de masteropleiding, een zelfstandige positie in het hoger beroepsonderwijs. In deze brief treft u meer informatie aan over de associate degree-opleiding en de implementatie van de wet.

Tags: AD, associate-degree, associate degree, doorstroom naar het hbo, mbo-hbo, overgang mbo-hbo


Download PDF document (2.1 MB)


Brief OCW Inwerkingtreding Wet invoering associate degree-opleiding