Wegwijzer Privacy

Wegwijzer, Regelgeving - kaders, Professionaliseren, Meer weten, vmbo, mbo, havo, vwo

Van de onderwerpen rondom wet- en regelgeving zijn door het Expertisepunt LOB ‘wegwijzers’ ontwikkeld. In deze wegwijzer wordt verwezen naar de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en geeft helderheid over ‘wat moet en wat mag’ met betrekking tot LOB.

Tags: wegwijzer, privacy, privacywetgeving, LOB en privacy, doorstroomgegevens, doorstroomdossier


Download PDF document (1.5 MB)


BestandenGrootte
digi_wegwijzer_lob_en_privacy_los.pdf1.5 MB


Wegwijzer Privacy