ZoekenMaterialen

We hebben 527 items voor je gevonden:
Bekijk items: 1 tot 20 (527 totaal)
(Digitaal) moodboard maken en presenteren van het bedrijfsbezoek

(Digitaal) moodboard maken en presenteren van het bedrijfsbezoek

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, kwaliteitenreflectie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht, groepsopdracht
Jongeren ervaren wat het is om via beelden (in plaats van met woorden) hun ervaring van een bedrijfsbezoek vast te leggen.
(On)bekend beroep

(On)bekend beroep

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, loopbaansturing, oriënteren door informatie, weinig, 0 - 30 minuten, groepsopdracht
Jongeren maken kennis met relatief onbekende beroepen.
10-Stappenplan, hoe kies ik een trainings-adviesbureau?

10-Stappenplan, hoe kies ik een trainings-adviesbureau?

Professionaliseren, Meer weten, Aan de slag, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo
Stel, je wilt graag je LOB-aanpak van je school of opleiding samen met een externe adviseur aanscherpen of je wilt de mentoren laten trainen in het voeren van...
4Unique - Studiekeuzeatelier

4Unique - Studiekeuzeatelier

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Mbo niveau 1 - 4, Alle vijf loopbaancompetenties, Persoonsontwikkeling, Betrokken partijen, Lesmethode en -opdrachten, Digitaal - online, Maatwerk mogelijk
Het studiekeuzeatelier biedt ruimte voor jongeren, individueel of in een groepje, om te ontdekken en te ervaren welke ambities en capaciteiten ze willen en kunnen inzetten in hun...
4Unique - UWork@School

4Unique - UWork@School

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Mbo niveau 1 - 4, Alle vijf loopbaancompetenties, Betrokken partijen, Digitaal - online, Maatwerk mogelijk
Teamtraining met als doel vergroten van bewustwording van teamleden en directie van wat LOB is , zelf ervaren wat LOB is, talenten opsporen van elkaar en inzetten ten gunste van een...
Aanpak oriënterende bedrijfsbezoeken

Aanpak oriënterende bedrijfsbezoeken

LOB in uitvoering, Samenwerking, Meer weten, Aan de slag, mbo
Voor mbo-studenten is de stage een belangrijk onderdeel van hun studie om een relatief succesvol verloop van hun (toekomstige) loopbaan te bewerkstelligen. Er zijn indicaties dat...
Aansluiting po-vo

Aansluiting po-vo

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Digitaal - online, Test scan overig, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, Betrokken partijen, Maatwerk mogelijk
Aansluiting po-vo is een nulmeting, de start van de begeleiding in het vo, voor leerresultaten én loopbaanoriëntatie. Aansluiting po-vo kijkt naar de cognitieve ontwikkeling op taal en...
Actie

Actie

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, havo, vwo, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, reflecteren en vastleggen, weinig, 0 - 30 minuten, individuele opdracht, groepsopdracht
In deze opdracht staan vragen die de loopbaandialoog in gang zetten of op gang houden. Ook theorieën/uitspraken en (links naar) inspirerende beelden, verhalen, teksten, liedjes en...
Agri Food Capital

Agri Food Capital

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Mbo niveau 1 t/m 4, Ho, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, LOB-documenten, LOB-programma, Professionalisering, Doorstroom
In Noord-Brabant werken gemeenten, werkgevers(organisaties) en onderwijsorganisaties samen om regionaal maximale afstemming te realiseren tussen werk en het potentieel aan...
Al een keuze gemaakt?

Al een keuze gemaakt?

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, einde van de opleiding, loopbaansturing, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, 0 - 30 minuten, groepsopdracht
De jongeren bespreken hoever zij zijn in hun keuzeproces en of ze al weten wat ze na hun diplomering willen gaan doen.
Almelo Academy

Almelo Academy

Havo, Vwo, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, LOB-programma, Doorstroom
De Almelo Academy wordt georganiseerd voor gemotiveerde leerlingen in 4 havo en 5 vwo van de vier Almelose VO-scholen. In acht sectoren wordt een Almelo Academy georganiseerd. Havo en...
Alumnibeleid i.r.t. LOB

Alumnibeleid i.r.t. LOB

Havo, Vwo, Ho, Leerjaar 5/6, Samenwerken, Doorstroom
Oud-leerlingen komen terug naar hun middelbare school om voorlichting te geven aan leerlingen van klas 3, 4, 5 en 6 over hun studie-ervaringen. Zowel op inhoud van de opleiding als...
Ambitie

Ambitie

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, havo, vwo, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, reflecteren en vastleggen, weinig, 0 - 30 minuten, individuele opdracht, groepsopdracht
In deze opdracht staan vragen die de loopbaandialoog in gang zetten of op gang houden. Ook theorieën/uitspraken en (links naar) inspirerende beelden, verhalen, teksten, liedjes en...
Ambitie-agenda LOB mbo

Ambitie-agenda LOB mbo

Regelgeving - kaders, Visie en beleid, Meer weten, mbo
Om mbo-scholen te ondersteunen bij de verankering van LOB in hun onderwijsbeleid, hebben JOB en de MBO Raad - gesteund door het ministerie van OCW - deze ambitie-agenda opgesteld....
Bedankbrief voor de praktijkbegeleider

Bedankbrief voor de praktijkbegeleider

mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, netwerken, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, > 60 minuten, individuele opdracht
Jongeren schrijven een bedankbrief voor het bedrijf dat ze hebben bezocht, waarin ze beschrijven wat ze van het bezoek vonden.
Bedanken van de begeleider voor een bedrijfsbezoek

Bedanken van de begeleider voor een bedrijfsbezoek

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, loopbaansturing, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, ervaren in beroepspraktijk, weinig, 30 - 60 minuten, individuele opdracht
Jongeren delen hun ervaringen van het bedrijfsbezoek met de begeleider van het bedrijf waar ze op bezoek zijn geweest. De begeleider van het bedrijf kan op basis hiervan eventueel zijn...
Bedankt voor het compliment

Bedankt voor het compliment

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, kwaliteitenreflectie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, 30 - 60 minuten, individuele opdracht, vwo, havo
Jongeren beschrijven welke sterke punten ze inzetten in hun opleiding of werk. Zij beschrijven dit onder andere aan de hand van complimenten die ze krijgen van anderen.
Beelden van mijn beroep: voor- en nadelen van mijn werk

Beelden van mijn beroep: voor- en nadelen van mijn werk

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, werkexploratie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, > 60 minuten, individuele opdracht
Door middel van (digitaal) beeld laat de student zien wat de voor- en nadelen van zijn beroep zijn en hoe een werkdag eruitziet.
Beelden van mijn bpv

Beelden van mijn bpv

mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, werkexploratie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, > 60 minuten, individuele opdracht
Door middel van (digitaal) beeld laat de student zien hoe een werkdag op de BPV eruit ziet en wat zij als prettig en minder prettig ervaren.
Belscript ROC van Flevoland LOB op afstand

Belscript ROC van Flevoland LOB op afstand

LOB in uitvoering, Ouderbetrokkenheid, Inspiratie, Aan de slag, vmbo, mbo, havo, vwo
Veel lessen gaan i.v.m. corona online door. Loopbaanbegeleiding ziet er misschien nu net anders uit dan normaal. In plaats van lessen en loopbaanactiviteiten in groepsverband is dit...


Bekijk items: 1 tot 20 (527 totaal)