ZoekenMaterialen

We hebben 539 items voor je gevonden:
Bekijk items: 1 tot 20 (539 totaal)
(Digitaal) moodboard maken en presenteren van het bedrijfsbezoek

(Digitaal) moodboard maken en presenteren van het bedrijfsbezoek

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, kwaliteitenreflectie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht, groepsopdracht
Jongeren ervaren wat het is om via beelden (in plaats van met woorden) hun ervaring van een bedrijfsbezoek vast te leggen.
(On)bekend beroep

(On)bekend beroep

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, loopbaansturing, oriënteren door informatie, weinig, 0 - 30 minuten, groepsopdracht
Jongeren maken kennis met relatief onbekende beroepen.
10-Stappenplan, hoe kies ik een trainings-adviesbureau?

10-Stappenplan, hoe kies ik een trainings-adviesbureau?

Professionaliseren, Meer weten, Aan de slag, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo
Stel, je wilt graag je LOB-aanpak van je school of opleiding samen met een externe adviseur aanscherpen of je wilt de mentoren laten trainen in het voeren van...
Aansluiting po-vo

Aansluiting po-vo

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Digitaal - online, Test scan overig, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, Betrokken partijen, Maatwerk mogelijk
Aansluiting po-vo is een nulmeting, de start van de begeleiding in het vo, voor leerresultaten én loopbaanoriëntatie. Aansluiting po-vo kijkt naar de cognitieve ontwikkeling op taal en...
Actie

Actie

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, havo, vwo, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, reflecteren en vastleggen, weinig, 0 - 30 minuten, individuele opdracht, groepsopdracht
In deze opdracht staan vragen die de loopbaandialoog in gang zetten of op gang houden. Ook theorieën/uitspraken en (links naar) inspirerende beelden, verhalen, teksten, liedjes en...
Agri Food Capital

Agri Food Capital

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Mbo niveau 1 t/m 4, Ho, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, LOB-documenten, LOB-programma, Professionalisering, Doorstroom
In Noord-Brabant werken gemeenten, werkgevers(organisaties) en onderwijsorganisaties samen om regionaal maximale afstemming te realiseren tussen werk en het potentieel aan...
Al een keuze gemaakt?

Al een keuze gemaakt?

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, einde van de opleiding, loopbaansturing, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, 0 - 30 minuten, groepsopdracht
De jongeren bespreken hoever zij zijn in hun keuzeproces en of ze al weten wat ze na hun diplomering willen gaan doen.
Almelo Academy

Almelo Academy

Havo, Vwo, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, LOB-programma, Doorstroom
De Almelo Academy wordt georganiseerd voor gemotiveerde leerlingen in 4 havo en 5 vwo van de vier Almelose VO-scholen. In acht sectoren wordt een Almelo Academy georganiseerd. Havo en...
Alumnibeleid i.r.t. LOB

Alumnibeleid i.r.t. LOB

Havo, Vwo, Ho, Leerjaar 5/6, Samenwerken, Doorstroom
Oud-leerlingen komen terug naar hun middelbare school om voorlichting te geven aan leerlingen van klas 3, 4, 5 en 6 over hun studie-ervaringen. Zowel op inhoud van de opleiding als...
Ambitie

Ambitie

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, havo, vwo, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, reflecteren en vastleggen, weinig, 0 - 30 minuten, individuele opdracht, groepsopdracht
In deze opdracht staan vragen die de loopbaandialoog in gang zetten of op gang houden. Ook theorieën/uitspraken en (links naar) inspirerende beelden, verhalen, teksten, liedjes en...
Ambitie-agenda LOB mbo

Ambitie-agenda LOB mbo

Regelgeving - kaders, Visie en beleid, Meer weten, mbo
Om mbo-scholen te ondersteunen bij de verankering van LOB in hun onderwijsbeleid, hebben JOB en de MBO Raad - gesteund door het ministerie van OCW - deze ambitie-agenda opgesteld....
Bedankbrief voor de praktijkbegeleider

Bedankbrief voor de praktijkbegeleider

mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, netwerken, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, > 60 minuten, individuele opdracht
Jongeren schrijven een bedankbrief voor het bedrijf dat ze hebben bezocht, waarin ze beschrijven wat ze van het bezoek vonden.
Bedanken van de begeleider voor een bedrijfsbezoek

Bedanken van de begeleider voor een bedrijfsbezoek

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, loopbaansturing, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, ervaren in beroepspraktijk, weinig, 30 - 60 minuten, individuele opdracht
Jongeren delen hun ervaringen van het bedrijfsbezoek met de begeleider van het bedrijf waar ze op bezoek zijn geweest. De begeleider van het bedrijf kan op basis hiervan eventueel zijn...
Bedankt voor het compliment

Bedankt voor het compliment

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, kwaliteitenreflectie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, 30 - 60 minuten, individuele opdracht, vwo, havo
Jongeren beschrijven welke sterke punten ze inzetten in hun opleiding of werk. Zij beschrijven dit onder andere aan de hand van complimenten die ze krijgen van anderen.
Beelden van mijn beroep: voor- en nadelen van mijn werk

Beelden van mijn beroep: voor- en nadelen van mijn werk

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, werkexploratie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, > 60 minuten, individuele opdracht
Door middel van (digitaal) beeld laat de student zien wat de voor- en nadelen van zijn beroep zijn en hoe een werkdag eruitziet.
Beelden van mijn bpv

Beelden van mijn bpv

mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, werkexploratie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, > 60 minuten, individuele opdracht
Door middel van (digitaal) beeld laat de student zien hoe een werkdag op de BPV eruit ziet en wat zij als prettig en minder prettig ervaren.
Ben ik deskundig genoeg?

Ben ik deskundig genoeg?

mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, werkexploratie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, gemiddeld, > 60 minuten, groepsopdracht
Jongeren bespreken met elkaar een aantal dilemma's die zij op het werk/ de BPV zouden kunnen tegenkomen. Zij ervaren welke mogelijke invalshoeken er zijn om met dit soort situaties om...
Beroepen stellen eisen

Beroepen stellen eisen

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, loopbaansturing, ervaren, ervaren op school / privé, gemiddeld, 30 - 60 minuten, groepsopdracht
Jongeren leggen een relatie tussen de eisen die in vacatures gesteld worden en hun eigen ontwikkeling.
Beroepen verkennen

Beroepen verkennen

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, loopbaansturing, hele LOB-cyclus, ervaren op school / privé, ouders, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht
Door met een familielid te praten, ontdekken en onderzoeken jongeren drie beroepen en weten ze waarom ze dit beroep al of niet interessant vinden.
Beroepenavond voor jongeren in hun laatste jaar voor het eindexamen

Beroepenavond voor jongeren in hun laatste jaar voor het eindexamen

einde van de opleiding, werkexploratie, ervaren, oriënteren door informatie, ouders, arbeidsmarkt, alumni, veel, > 60 minuten, groepsopdracht, havo, vwo
De leerlingen gaan het verband zien tussen de vakken op school en de maatschappij en hun toekomst. De leerlingen hebben kennis gemaakt met diverse beroepen. De...


Bekijk items: 1 tot 20 (539 totaal)