LOB-documentenLOB-documenten

Na elke LOB-activiteit (ervaring) volgt een loopbaangesprek en legt de jongere de resultaten van de reflectie en het vervolg vast in een LOB-document. Op deze manier geeft de jongere stap voor stap sturing aan zijn/haar (studie)loopbaan. In het voortgezet onderwijs zijn er verschillende LOB-documenten:
 • Loopbaandossier
  In het vmbo is het maken van een loopbaandossier tijdens de opleiding verplicht. Hierin worden alle LOB-activiteiten vastgelegd.
   
 • Plusdocument
  In het vo kan een school kiezen alle activiteiten voor brede vorming (bijvoorbeeld extra (keuze)vakken) vast te leggen in een plusdocument.
   
 • Doorstroomdossier
  Voor doorstroom naar het vervolgonderwijs, met name van vmbo naar mbo, wordt een doorstroomdossier gebruikt.