LOB-thema's


Wetgeving en toezicht

Wetgeving en toezicht

vr 25 okt 2019
Wet- en regelgeving Toezicht door onderwijsinspectie
LOB-agenda's

LOB-agenda's

vr 25 okt 2019
LOB-brieven Ministerie OCW Kwaliteitsagenda LOB vo Ambitie-agenda LOB mbo LOB-monitor
Doorstroomrechten

Doorstroomrechten

vr 25 okt 2019
Overzicht profielen Doorstroomrechten BSA
LOB-visie

LOB-visie

do 7 nov 2019
informatie t.b.v. visievorming gespreksstarters LOB-box VO-raad toolkit schoolcoaches mbo online leergang LOB praktijkvoorbeelden
LOB-beleid

LOB-beleid

do 7 nov 2019
op school- of instellingsniveau op team- of opleidingsniveau
Kwaliteitsborging LOB

Kwaliteitsborging LOB

do 7 nov 2019
PDCA-cyclus Doorstroomgegevens
LOB-activiteiten

LOB-activiteiten

do 7 nov 2019
LOB-opdrachten LOB-methoden doorstromen
Loopbaangesprek

Loopbaangesprek

wo 13 nov 2019
Wegwijzer loopbaangesprek Voorbeeldvragen video - LOB gesprek in de praktijk
LOB-documenten

LOB-documenten

wo 13 nov 2019
loopbaandossier plusdocument doorstroomdossier
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

wo 13 nov 2019
onderzoek handreikingen inspiratie
LOB-taken

LOB-taken

wo 13 nov 2019
raamwerk Euroguidance LOB-taken
Scholing en advies

Scholing en advies

wo 13 nov 2019
overzicht trainings- en adviesbureaus 10-stappenplan opleidingsoverzicht voor loopbaanprofessionals toolkit schoolcoaches online leergang LOB
Onderzoek

Onderzoek

wo 13 nov 2019
overzicht onderzoekers LOB
LOB-netwerken

LOB-netwerken

wo 13 nov 2019
landelijke LOB-organen Landelijke onderwijsplatforms, -verenigingen en -raden regionale samenwerkingsverbanden beleidsontwikkelingen LOB
Doorstromen

Doorstromen

wo 13 nov 2019
Handreikingen vmbo, havo/vwo en mbo

Handreikingen vmbo, havo/vwo en mbo

wo 13 nov 2019
LOB-informatie per sector: wat is LOB welke wet- en regelgeving geldt voor LOB Hoe kan LOB op school worden aangeboden
Wegwijzers

Wegwijzers

wo 13 nov 2019
Wegwijzers met informatie per LOB-thema en infographics voor de samenhang tussen LOB-thema's.
LOB-scan

LOB-scan

wo 13 nov 2019
Scan om de kwaliteitsborging van LOB te evalueren.
LOB-curriculumplanner

LOB-curriculumplanner

wo 13 nov 2019
Een gespreksinstrument om in vier stappen een doorlopend en samenhangend LOB-programma voor de eigen school of opleiding vorm te geven.
Praktijkvoorbeelden LOB

Praktijkvoorbeelden LOB

wo 13 nov 2019
Databank met prakijkvoorbeelden LOB die scholen kunnen gebruiken om inspiratie op te doen over hoe andere scholen in Nederland LOB hebben geïmplementeerd.
LOB-opdrachtenbank

LOB-opdrachtenbank

wo 13 nov 2019
Databank met LOB-opdrachten die scholen (gratis) kunnen gebruiken in het eigen LOB-programma.
LOB-methoden

LOB-methoden

wo 13 nov 2019
Databank met een overzicht van alle LOB-leveranciers. Scholen kunnen deze databank raadplegen wanneer zij (commercieel) LOB-methoden, -instrumenten of - activiteiten willen inkopen...