LOB-scanLOB-scan voor het vmbo, havo/vwo en mbo
In 2018 is een nieuwe, geactualiseerde LOB-scan ontwikkeld voor zowel vmbo, havo/vwo als mbo.
Doel van de LOB-scan is om als school of opleiding zicht te krijgen hoe het met lob staat. De LOB-scan stelt vragen over verschillende onderwerpen van LOB en is een instrument om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken waar de school op LOB-gebied staat. Op basis van de scan-uitkomsten kan dan samen bepaald worden welke stappen de school of opleiding nog wil of moet zetten.

Zelf aan de slag met de LOB-scan
De LOB-scan vmbo, havo/vwo en mbo is een geavanceerde excel-document waar de scores van maximaal 12 deelnemers kunnen worden verwerkt tot een overzichtelijke web-grafiek. De scan kan eenvoudig worden ingevuld door verschillende leden van een onderwijsteam om zo samen de stand van zaken van LOB te inventariseren en bespreken. Hiervoor is één procesbegeleider nodig die zorgt dat alle teamleden aan de slag kunnen. Meer informatie is te vinden in de scan. Heeft u opmerkingen over de LOB-scan, stuur dan een e-mail: info@expertisepuntlob.nl

Oude LOB-scans vo en mbo
De oude LOB-scans voor het vo (2010) en voor het mbo (2014) zijn nog beschikbaar. De scan-documenten voor zowel vo als mbo worden echter niet meer geactualiseerd en de website scan.lob-vo.nl zal vanaf 31 decemebr 2018 ophouden te bestaan. Wanneer u hier vragen over heeft, neem dan contact op: info@expertisepuntlob.nl

LOB scan vmbo, havo/vwo en mbo

LOB-scan vmbo, havo/vwo en mbo