LOB-netwerkenLOB-netwerken

Er zijn diverse LOB-netwerken in Nederland. Zo zijn er:
  • landelijke LOB-organen die gericht zijn op landelijke ondersteuning t.a.v. LOB. Ieder vanuit een eigen expertise en/of doelgroep.
  • landelijke onderwijsplatforms en -verenigingen die gericht zijn op de kwaliteitsborging van het onderwijs in hun eigen sector. LOB valt hier natuurlijk ook onder.
  • regionale samenwerkingsverbanden LOB t.b.v. de doorlopende leerlijnen in de regio.
  • beleidsontwikkelingen in het kader van LOB.
Landelijke LOB-organen:


 
Landelijke onderwijsplatforms en verenigingen

Beleidsontwikkelingen in het kader van LOB