LOB in uitvoeringLOB in uitvoering

LOB LeeromgevingInfographic LOB-leeromgeving
Onder Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school jongeren tijdens hun vmbo, havo/vwo of mbo-opleiding ondersteunt bij het leren maken van loopbaankeuzes. De begeleiding van de school is gericht op het ontwikkelen van een arbeidsintensiteit van de jongere middels de vijf loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie loopbaanzelfsturing en netwerken. Hier is een LOB-leeromgeving voor nodig. Uitleg over wat een LOB-leeromgeving is en welke informatie en instrumenten er nog meer zijn om deze omgeving vorm te geven, zie je in de film.LOB-programma
Een LOB-programma bestaat uit diverse onderdelen: LOB-activiteiten, loopbaangesprekken, ouderactiviteiten en het vastleggen in het LOB-document. Een LOB-programma is cyclisch opgebouwd, dat wil zeggen dat de jongere na elke activiteit terugkijkt (reflecteert) op wat hij/zij heeft ervaren en wat de vervolgstap is en dit vastlegt. Het programma leidt ertoe dat de jongere (loopbaan)keuzes leert maken.  'Hoe' het LOB-programma wordt uitgevoerd, is aan de school. De LOB-curriculumplanner kan hierbij ondersteunen. De LOB-curriculumplanner is een gespreksinstrument om in vier stappen een doorlopend en samenhangend LOB-programma voor de eigen school of opleiding vorm te geven.  

LOB-activiteiten

Meer
 
 
 • LOB-opdrachten
 • LOB-methoden
 • doorstromen
 

Loopbaangesprek

Meer   
 • wegwijzer loopbaangesprek
 • voorbeeldvragen
 • video - LOB-gesprek in de praktijk
 

LOB-documenten

Meer
 
Vastleggen van loopbaanontwikkeling
 • loopbaandossier
 • plusdocument
 • doorstroomdossier
 

Ouderbetrokkenheid

Meer
 • Onderzoek
 • Handreikingen
 • Inspiratie