LOB in uitvoeringLOB in uitvoeringInfographic LOB-leeromgeving

Bij LOB worden jongeren tijdens hun opleiding begeleid in de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties zodat hij/zij keuzes leren maken tijdens en na de opleiding. Een LOB-programma bestaat uit twee onderdelen: LOB-activiteiten en loopbaangesprekken. Een LOB-programma is cyclisch opgebouwd, dat wil zeggen dat de jongere na elke activiteit terugkijkt (reflecteert) op wat hij/zij heeft ervaren en wat de vervolgstap is en dit vastlegt. 'Hoe' het LOB-programma wordt uitgevoerd, is aan de school.  

LOB-cyclus:

  • Ervaringen faciliteren door LOB-activiteiten
LOB-activiteiten worden aangeboden met als doel jongeren concrete ervaringen met werk en werken op laten doen. Dit kan door:
- ervaren in de beroepspraktijk
- ervaren op school en privé
- oriëntatie door informatie
 
  • Reflecteren en loopbaansturing door loopbaangesprekken
Loopbaangesprekken worden gevoerd zodat de jongere kan en mag praten over de betekenis van zijn of haar ervaringen (reflectiemomenten). Op deze manier geeft de jongere sturing aan zijn/haar (studie)loopbaan.

Tijdens en na afloop van de LOB-cyclus legt de jongere ervaringen vast in LOB-documenten

LOB-activiteiten

Lees meer

Ervaren in de praktijk en op school
- LOB-opdrachten
- LOB-methoden

Oriëntatie door informatie
- naar het mbo: www.KiesMbo.nl
- naar het ho: www.Studiekeuze123.nl


 

Loopbaangesprek

Lees meer

Elementen loopbaangesprek:
- terugkijken en reflecteren op ervaring
- vooruitkijken/activeren vervolg en keuze


 

LOB-documenten

Lees meer

Vastleggen van loopbaanontwikkeling
- Loopbaandossier
- Plusdocument
- Doorstroomdossier

Infographics
- LOB-leeromgeving
- LOB-documenten