LOB in uitvoeringLOB in uitvoering

LOB Leeromgeving
Bij LOB worden jongeren tijdens hun opleiding begeleid in de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties, zodat zij loopbaankeuzes leren maken tijdens en na hun opleiding. Hier is een LOB-leeromgeving voor nodig. Uitleg over wat een LOB-leeromgeving is en welke informatie en instrumenten er nog meer zijn om deze omgeving vorm te geven, zie je in de film.

Infographic LOB-leeromgeving

LOB-programma
Een LOB-programma bestaat uit diverse onderdelen: LOB-activiteiten, loopbaangesprekken, ouderactiviteiten en het vastleggen in het LOB-document. Een LOB-programma is cyclisch opgebouwd, dat wil zeggen dat de jongere na elke activiteit terugkijkt (reflecteert) op wat hij/zij heeft ervaren en wat de vervolgstap is en dit vastlegt. Het programma leidt ertoe dat de jongere (loopbaan)keuzes leert maken.  'Hoe' het LOB-programma wordt uitgevoerd, is aan de school. De LOB-curriculumplanner;kan hierbij ondersteunen. De LOB-curriculumplanner is een gespreksinstrument om in vier stappen een doorlopend en samenhangend LOB-programma voor de eigen school of opleiding vorm te geven.  

LOB-activiteiten

Lees meer

Ervaren in de praktijk en op school
- LOB-opdrachten
- LOB-methoden

Oriƫntatie door informatie
- naar het mbo: www.KiesMbo.nl
- naar het ho: www.Studiekeuze123.nl


 

Loopbaangesprek

Lees meer

Elementen loopbaangesprek:
- terugkijken en reflecteren op ervaring
- vooruitkijken/activeren vervolg en keuze


 

LOB-documenten

Lees meer

Vastleggen van loopbaanontwikkeling
- Loopbaandossier
- Plusdocument
- Doorstroomdossier

Infographics
- LOB-leeromgeving
- LOB-documenten