LoopbaangesprekLoopbaangesprek

Het loopbaangesprek is een gesprek om jongeren te laten reflecteren op ervaringen met werk of werken. In het gesprek wordt de jongere geactiveerd vooruit te kijken en een (kleine) vervolgkeuze te maken ten behoeve van zijn/haar (studie)loopbaan. Door het voeren van loopbaangesprekken ontwikkelt de jongere loopbaancompetenties en leert de jongere wie hij/zij is als professional (‘welk werk/werkomgeving past het beste bij mij?’).
Op deze manier leert de jongere, nu en in de toekomst, loopbaankeuzes te maken.

Een loopbaangesprek bestaat uit vier onderdelen:

  • Terugkijken naar een ervaring
  • Reflecteren op deze ervaring met als doel kwaliteiten en motieven te benoemen.
  • Vooruitkijken naar keuzes die - gegeven de kwaliteiten en motieven - het best verkend kunnen worden.
  • De student activeren om daadwerkelijk stappen te ondernemen waarmee hij de keuze voor vervolgstappen concretiseert.

Loopbaangesprekken met de mentor, de decaan en anderen binnen de school over LOB-activiteiten en ervaringen zijn een belangrijk instrument in de ontwikkeling van loopbaancompetenties en onmisbaar voor de profiel-, studie- en beroepskeuze.

Inspiratie