Wet- en regelgeving en toezichtWet- en regelgeving

Wet- en regelgeving voor LOB verschilt per onderwijskolom (vmbo, havo, vwo en mbo). Lees per onderwijskolom welke wet- en regelgeving staat beschreven. Scholen zijn vrij om binnen deze wetgeving zelf invulling te geven aan LOB passend bij de visie en het beleid van de eigen school. In de LOB-agenda’s worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, kunnen de LOB-agenda’s dienen als startinstrument, inventarisatie-instrument en evaluatie-instrument welke scholen helpt om invulling te geven aan LOB passend bij de visie en het beleid van de eigen school.

Toezicht op LOB

Besturen en opleidingen kiezen zelf hoe ze het onderwijs en de examinering inrichten. De inspectie ziet er op toe dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Hiermee wordt gewaarborgd dat studenten ten minste basiskwaliteit aan onderwijs krijgen. Verder wordt met het toezicht verdere verbetering van de onderwijskwaliteit gestimuleerd. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op het onderwijs en examinering op basis van de onderzoekskaders voor vmbo, havo, vwo en mbo. De inspectie kijkt of er aandacht wordt besteed aan LOB en of het LOB-programma wordt uitgevoerd zoals beschreven staat in het schoolplan, PTA, opleidingsplan of examenplan.

vmbo

Meer
 • Regeling examenprogramma's vo
  • Kern c voor basis, kader en gem.
  • Bijlage 3 voor tl
 • Kwaliteitsagenda LOB vo
 • Onderzoekskader

havo en vwo

Meer

 • Regeling examenprogramma's vo-domein F
 • Kwaliteitsagenda LOB vo
 • Onderzoekskader
 

mbo

Meer
 • WEB - generieke eisen loopbaan en burgerschap
 • Ambitieagenda LOB mbo
 • Onderzoekskader