LOB-activiteitenLOB-activiteiten

Een LOB-programma bestaat uit drie verschillende soorten LOB-activiteiten die in samenhang en cyclisch worden aangeboden: ervaren in de beroepspraktijk, ervaren op school en privé en de oriëntatie door informatie. Voor het opdoen van ervaringen, voeren jongeren LOB-opdrachten uit. Deze LOB-opdrachten kan een school zelf ontwikkelen, maar een school kan ook gebruik maken van bestaande (gratis) LOB-opdrachten of kiezen om het LOB-programma aan te bieden op basis van (commerciële) LOB-methoden en -activiteiten.

LOB-opdrachten    
Voor zowel het vo als het mbo zijn diverse LOB-opdrachtenseries ontwikkeld die vrij beschikbaar zijn.
Voor het vo is een lespakket ontwikkeld (de N-factor) dat inzicht biedt in de werking van relaties, netwerken en de eigen ervaringen daarmee. Het lespakket is voor elk leerjaar op alle niveaus van het vo geschikt.
In het loopbaanmagazijn mbo vind je allerlei oefeningen en opdrachten die de ontwikkeling van loopbaancompetenties van studenten stimuleren. Iedere loopbaancompetentie is opgenomen in een apart boekje, waaraan vervolgens oefeningen en opdrachten zijn gekoppeld.
Alle LOB-opdrachten en oefeningen kunnen gratis gedownload, geprint en gebruikt worden, met bronvermelding.

Aanbieders LOB-methoden
Het Expertisepunt LOB heeft het aanbod van leveranciers (alfabetisch) in kaart gebracht. Dit overzicht helpt vmbo, havo/vwo- en mbo-scholen bij de eventuele inkoop of gebruik van een (commerciële) LOB-methoden, - instrumenten of -activiteiten. 
Heeft u aanvullingen of wijzigingen op het overzicht? Laat het ons weten via info@ExpertisepuntLOB.nl

Doorstromen: oriëntatie door informatie
Om jongeren goed te informeren over de mogelijkheden van vervolgstudie of mogelijkheden op de arbeidmarkt, is veel informatie beschikbaar. Voor doorstroom naar het mbo en ho zijn goede websites beschikbaar waar alle informatie bijeen staat.

LOB-opdrachten

Meer

LOB-methoden

Meer
 

Doorstromen

Meer