Kwaliteitsborging LOB

Om te zorgen dat de kwaliteit van LOB goed is en blijft, is het belangrijk het LOB-beleid en het LOB-werkplan periodiek worden bijgesteld. Dit kan via de kwaliteitscyclus PCDA. Deze kwaliteitsborging vindt plaats op zowel op schoolniveau als op teamniveau. De kwaliteit wordt geborgd wanneer:

PDCA-cyclus LOB-beleid op school niveau
(strategisch beleid)
LOB-werkplan op team- of opleidingsniveau
(tactisch beleid)
Plan vooraf de LOB-visie en het LOB-beleid op schoolniveau is vastgelegd vooraf is in een LOB-werkplan vastgelegd welke LOB-activiteiten en -begeleiding er worden aangeboden
Do tijdens de uitvoering teams werken binnen de kaders van de LOB-visie en het LOB-beleid tijdens de uitvoering voeren de teams de activiteiten en begeleiding uit volgens het LOB-werkplan
Check achteraf wordt geĆ«valueerd of de uitkomsten van werkplannen passen binnen de LOB-visie en het LOB-beleid op schoolniveau en of dit de juiste kwaliteit levert?  achteraf wordt geĆ«valueerd of de activiteiten en begeleiding van het LOB-werkplan daadwerkelijk zijn uitgevoerd en hoe de kwaliteit daarvan was (is ervaren).
Act de uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt in het bijstellen van het LOB-beleid voor het komende schooljaar. de uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt in het bij stellen van het LOB-werkplan voor het komende schooljaar.

Uitvoering geven aan de PDCA-cyclus middels gespreksstarters
LOB maak je samen, met je onderwijs- of opleidingsteam, met je school of afdeling. Samen bepaal je wat jullie onder LOB verstaan (visie) en hoe je dit gaat aanbieden in het curriculum (beleid en LOB-werkplan). Om over LOB in je team te spreken, zijn er diverse goede 'gespreksstarters'. Het zijn instrumenten die jou en je team helpen alle facetten van LOB goed in kaart te brengen en zo samen te zien wat jullie sterke punten zijn en aan welke onderdelen je nog aandacht kan besteden.
Meer weten
 

Aan de slag

Gespreksstarters Vragenlijst Monitor LOB