Kwaliteitsborging LOBKwaliteitsborging LOB

PDCA-cyclus

Om te zorgen dat de kwaliteit van LOB goed is en blijft, is het belangrijk het LOB-beleid en LOB-werkplan van LOB op basis van monitoring en evaluatie periodiek worden bijgesteld. De basis voor de evaluatie is de vastgelegde en gedeelde LOB-visie en -beleid en de uitvoering van de LOB-activiteiten. Dit wordt ook wel de PDCA-cyclus genoemd. De kwaliteit wordt geborgd wanneer:


Bij meer weten lees je informatie die kwaliteitsborging kan ondersteunen. Bij aan de slag staan instrumenten die het proces van kwaliteitsborging ondersteunen. En bij inspiratie staan praktijkvoorbeelden en onderzoek om te lezen hoe anderen dit doen. 

Doorstroomgegevens

LOB in de doorlopende leerlijn gaat over samenhangende loopbaanactiviteiten om de ontwikkeling van loopbaancompetenties van jongeren te ondersteunen. Het gaat immers om een continu groeiproces van de jongere. Hoewel er geen harde onderzoeksgegevens beschikbaar zijn, valt te verwachten dat een ketenaanpak positieve resultaten heeft voor de ontwikkeling van loopbaancompetenties. Met als mogelijke neveneffecten vermindering van voortijdig schoolverlaten, voorkomen van onnodig switchgedrag van studenten en terugdringen van onjuiste studiekeuzes.
Een belangrijk onderdeel van het versoepelen van overgangen is het inzichtelijk maken van het rendement van lob, zodat ook LOB-beleid kan worden aangepast. Hoe kan een school doorstroomcijfers uit het vervolgonderwijs gebruiken om LOB beter te krijgen? Lees meer over hoe je dit kunt toepassen op jouw school.
 

Inspiratie