In de regioSamenwerken in de regio
Een groot deel van de leerlingen en studenten stromen tijdens hun schoolloopbaan door van de ene onderwijssector naar de andere. Goede samenwerking tussen de verschillende onderwijssectoren in de regio draagt in belangrijke mate bij aan hun studie- en loopbaansucces.  
Ook  de samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en gemeenten speelt een belangrijke rol.  Wanneer de begeleiding van leerlingen en studenten wordt gezien als gezamenlijke verantwoordelijkheid, heeft dit positieve invloed op de manier waarop jongeren (praktijk)ervaring op kunnen doen tijdens bijvoorbeeld stages en leren netwerken.

Regio-contactpersonen
Er zijn 18 regio-contactpersonen actief, elk met eigen expertise en elk in een eigen regio. Je kunt de regio-contactpersonen benaderen voor implementatie- en borgingsvragen in de regio, het versterken van de samenwerking en het gebruik van het LOB-netwerk.

LOB-netwerken
Er zijn diverse LOB-netwerken in Nederland actief, zoals:
 • landelijke LOB-organen die gericht zijn op landelijke ondersteuning t.a.v. LOB. Ieder vanuit een eigen expertise en/of doelgroep.
 • Landelijke onderwijsplatforms, -verenigingen en – raden die gericht zijn op de kwaliteitsborging van het onderwijs in hun eigen sector. LOB valt hier natuurlijk ook onder.
 • Regionale samenwerkingsverbanden LOB t.b.v. de doorlopende leerlijnen in de regio.
 • Beleidsontwikkelingen in het kader van LOB.

Regio-contactpersonen

Meer
 • Contactgegevens
 • Expertises
 • Beschrijving werkzaamheden

LOB-netwerken

Meer
 • landelijke LOB-organen
 • landelijke onderwijsplatforms- verenigingen en -raden
 • regionale samenwerkingsverbanden
 • beleidsontwikkelingen LOB