In de regioSamenwerken in de regio
Een groot deel van de leerlingen en studenten stromen tijdens hun schoolloopbaan door van de ene onderwijssector naar de andere. Goede samenwerking tussen de verschillende onderwijssectoren in de regio draagt in belangrijke mate bij aan hun studie- en loopbaansucces. 
Ook  de samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en gemeenten speelt een belangrijke rol.  Wanneer de begeleiding van leerlingen en studenten wordt gezien als gezamenlijke verantwoordelijkheid, heeft dit positieve invloed op de manier waarop jongeren (praktijk)ervaring op kunnen doen tijdens bijvoorbeeld stages en leren netwerken.

Regio-contactpersonen
Voor het Expertisepunt LOB is Nederland verdeeld in regio’s. In iedere regio zijn regio-contactpersonen werkzaam voor het ondersteunen bij het versterken van LOB in de school en op de overgangen. 
Je kunt de regio-contactpersonen benaderen voor het meedenken over en ondersteunen bij

 • deskundigheid bieden op het gebied van LOB
 • het ontwikkelen of versterken van visie-, beleidsplannen, LOB-programma’s en kwaliteitsborging
 • het verzorgen van themabijeenkomsten, werksessies of presentaties over diverse LOB-thema’s  en de door het expertisepunt ontwikkelde tools.  
 • de invulling van LOB-activiteiten
 • het delen van praktijkvoorbeelden    
 • het in contact brengen met andere LOB-professionals 
 • de samenwerking tussen scholen en binnen samenwerkingsverbanden te versterken   
 • regionale beleidsontwikkelingen. 

Nb. Bovenstaande geldt in principe niet voor individuele schoollocaties.   

LOB-netwerken
Er zijn diverse LOB-netwerken in Nederland actief, zoals:
 • landelijke LOB-organen die gericht zijn op landelijke ondersteuning t.a.v. LOB. Ieder vanuit een eigen expertise en/of doelgroep.
 • Landelijke onderwijsplatforms, -verenigingen en – raden die gericht zijn op de kwaliteitsborging van het onderwijs in hun eigen sector. LOB valt hier natuurlijk ook onder.
 • Regionale samenwerkingsverbanden LOB t.b.v. de doorlopende leerlijnen in de regio.
 • Beleidsontwikkelingen in het kader van LOB.

Regio-contactpersonen

Meer
 • Contactgegevens
 • Expertises
 • Beschrijving werkzaamheden

LOB-netwerken

Meer
 • landelijke LOB-organen
 • landelijke onderwijsplatforms- verenigingen en -raden
 • regionale samenwerkingsverbanden
 • beleidsontwikkelingen LOB