Handreiking LOBWat is LOB en aan welke wet en regelgeving moet Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het onderwijs voldoen?
Voor zowel het vmbo als voor het havo/vwo en het mbo zijn handreikingen gemaakt waar LOB wordt toegelicht en de relatie met wet- en regelgeving wordt aangegeven.

VMBO

Voor het vmbo zijn twee handreikingen beschikbaar op de website van www.nieuwvmbo.nl Er is een handreiking LOB voor het beroepsgerichte vmbo en een handreiking voor vmbo-tl.


Daarnaast is er een goede animatie die uitleg geeft over LOB in het vmbo:  

HAVO-VWO

In deze handreiking krijg je zicht op wat loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is, welke facetten van belang zijn bij LOB en hoe hier in de havo- en vwo-afdelingen in praktische zin invulling aan gegeven kan worden. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken en verstevigen van het bestaande LOB-programma, maar kan ook fungeren als inspiratiedocument. Dit document is een handreiking aan decanen, mentoren/docenten, teamleiders en schoolleiders in de havo en het vwo. De LOB-elementen waarmee goede ervaringen zijn opgedaan worden aangereikt, het is aan de school te beslissen hoe deze het beste ingezet kunnen worden, passend bij eigen visie en beleid.

MBO

De handreiking LOB mbo is een handreiking aan docenten, managers en beleidsmakers in het mbo. In de handreiking wordt de centrale gedachte achter LOB weergegeven. Aspecten van de organisatorische en pedagogische implementatie komen aan bod, maar net zo veel aandacht is er voor de praktische aspecten van LOB.