DoorstroomrechtenDoorstroomrechten

Voor de verschillende onderwijsovergangen is de doorstroom bij wet geregeld.
 
 • Toelatingswet Mbo
  Voor de doorstroom van het vmbo/vo naar het mbo geldt de wet 'Vroege aanmelddatum en toelatingsrecht'.
   
 • Studiekeuzecheck Ho
  Voor de doorstroom van het vo en mbo naar het hoger onderwijs geldt de wetgeving rondom 'studiekeuzecheck en toelating'.
   
 • Overgang vmbo-havo
  Voor de overgang van het vmbo naar havo is op dit moment geen wet- of regelgeving.
  Meer informatie hierover is te vinden op de website van de VO-raad.
 

Doorstroom- gegevens

Meer

Doorstroomgegevens over doorstromen en van het vervolgonderwijs kunnen behulpzaam zijn bij het versterken van LOB en het versoepelen van de onderwijsovergangen.  

Wegwerken tekortkomingen in profiel

Indien het profiel van de vo-leerling niet aansluit bij de te volgen vervolgopleiding, zijn er organisaties die leerlingen hierin kunnen begeleiden om zo deze deficiënties weg te werken. Instituten die hierin begeleiding bieden zijn: