DoorstroomdossierDoorstroomdossier

Een doorstroomdossier is een document dat de warme overdracht van een jongeren van de ene naar de andere school ondersteunt. Hierover maken scholen in de regio onderling samen afspraken. Een doorstroomdossier kan een belangrijke rol spelen bij intake-activiteiten op het mbo of ho. Er is geen wet- of regelgeving voor een doorstroomdossier.
In  een doorstroomdossier staan drie type informatie

  • persoonsgegevens (dit is wettelijk wel verplicht)
  • informatie over persoonlijke begeleidingsbehoefte
  • onderdelen of een samenvatting van een loopbaandossier, -portofolio of plusdocument

Een doorstroomdossier kan een fysiek document zijn of een digitaal product.

Meer weten 

Aan de slag

Inspiratie