Regiobijeenkomst Zuidoost Brabant; Het loopbaandossier als ‘vliegwiel’ voor een vloeiende overgang van het vo naar het mbo

 donderdag 18 april 2019 14:30-17:30
 Helmond
 Het Expertisepunt komt in de regio

Als follow-up van de regio-bijeenkomst op 31 januari 2019 in Eindhoven met als thema 'hoe versterk je de doorstroom tussen het vmbo en mbo met behulp van het loopbaandossier (vmbo) en de loopbaangerichte kennismaking (mbo)?' staat de volgende bijeenkomst staat de betekenis en van het loopbaandossier centraal. Uit onze rondgang langs de scholen in de regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant werd het loopbaandossier expliciet genoemd ‘vliegwiel’ om beter inhoud te geven aan een doorlopende leerlijn en een vloeiende overgang tussen vmbo en mbo. Het loopbaandossier kan een hulpmiddel zijn om een meer gezamenlijke aanpak én daardoor meer continuïteit in de overgang van vmbo naar mbo te realiseren.

Aanmelden

Tijdens de werkbijeenkomst op 18 april verkennen we met elkaar wat de betekenis is / kan zijn van het loopbaandossier. Wat is de huidige situatie, wat zou het moeten zijn én hoe zouden we dit aan kunnen pakken? Tot slot maken we met elkaar werkafspraken om de samenwerking, bij het loopbaandossier, verder te concretiseren. We hopen jullie allen te zien op 18 april zodat we met elkaar hiermee een start kunnen maken!
We hopen jullie allen te zien op 18 april zodat we met elkaar hiermee een start kunnen maken!

Meer informatie: Jolanda Cuijpers of Karin Martens