Regiobijeenkomst regio West ‘van onderwijs naar werk’

 donderdag 23 mei 2019 14:00-17:00
 Migratiemuseum, Hoge Zand 42 Den Haag
 Het Expertisepunt komt in de regio

Het Expertisepunt LOB organiseert in de regio West een inspiratiemiddag over het voorbereiden van leerlingen/studenten op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we jongeren uitdagen om zich te verdiepen in wat werk en opleidingen werkelijk inhouden? En hoe kunnen scholen hierin samenwerken met het werkveld? Stimuleren we jongeren om zich te richten op de banen in tekortsectoren of is het advies juist om je hart te volgen? En is netwerken echt zo belangrijk voor je loopbaan? Dat zijn de vragen die deze middag centraal staan.
  • Programma
  • Aanmelden voor 15 mei 2019, u kunt zich ter plaatse aanmelden voor een werksessie
 Nadere informatie bij de regiocontactpersonen: