Regiobijeenkomst 'LOB als krachtig middel voor empowerment van studenten'

 dinsdag 11 februari 2020 15:00-17:00
 Amsterdam Art Centre, Donauweg 23, 1043 AJ in Amsterdam
 Het Expertisepunt organiseert, Regio noordwest

Kan LOB bijdragen aan het empoweren van studenten? Wij denken van wel! Daarover willen we graag met jullie in gesprek.
 
Het thema van de bijeenkomst wordt ingeleid door een spreker uit het werkveld. Daarna kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar een LOB programma waarbij studenten werkelijk in hun kracht worden gezet. Hiervoor maken we gebruik van een motiverende en actieve werkvorm. Met de opbrengst van de middag kan je meteen aan de slag binnen jouw organisatie.

Programma:
 
15.00 - 15.30 uur Opening door Silvia Harms van het ROC van Twente en toelichting bij het
werken in kleinere groepen door het Expertisepunt LOB
15.30 - 16.30 uur aan de slag in kleinere groepen met een activerende werkvorm
16.30 - 17.00 uur terugkoppeling en delen van de opbrengst
Inloop vanaf 14.30 uur.

Iedereen die zich betrokken voelt bij LOB op het mbo is van harte welkom!
 
Aanmelden

Meer weten?